บริการของเรา

นครนายก >> ๑๐ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ของดี นครนายก

นครนายก >> ๑๐ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ของดี นครนายก

ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน OTOP จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โครงการ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล จำนวน 10  ผลิตภัณฑ์ ร่วมกันสนับสนุนสินค้าไทย เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

 

 เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” เป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก จำนวนมากที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทย และต่างประเทศ ด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่เหมาะแก่การทำอาชีพการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด ประมาณ 75% อยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าว ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงอาชีพด้านการประมง

          อาชีพการเกษตร และการประมง ทำให้มีผลผลิต หรือวัตถุดิบเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย ซึ่งสามารถนำผลผลิตจากการเกษตร การประมง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งวิถีของชุมชนคนนครนายก เกิดการรวมตัวของคนในชุมชน เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มการผลิต ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองน่าอยู่ เมืองนครนายก

          การรวมตัวของคนในชุมชน ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีการเรียกขานกันตามแหล่งของวัตถุดิบ หรือการทำการเกษตร อาทิเช่น เมืองมะดัน เมืองปลา เป็นต้น สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่มของชุมชน ผุ้ผลิต ผู้ประกอบการ จะได้รับการผลักดัน และสนับสนุน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ซึ่งจะกระจายไปทุกอำเภอ

          เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์        มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดนครนายก ต้องดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

          เชิญชม…ของดีนครนายก ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน

          เลือก ชม ชิม ช้อป ใช้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน OTOP จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โครงการ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล จำนวน 10  ผลิตภัณฑ์ ร่วมกันสนับสนุนสินค้าไทย เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนด้วยกันนะคะ

ผลิตภัณฑ์คอร์นเฟล็กกล้วยกรอบ

          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเนินใหม่ในอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำ “กล้วย” ผลไม้ท้องถิ่น ที่สามารถหาทานได้ง่าย มาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบเป็นอาชีพเสริม จึงออกมาเป็น “ผลิตภัณฑ์คอร์นเฟล็กกล้วยกรอบ”

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: อ่อนศรีคอร์นแฟล็กกล้วยอบกรอบ

โทร: 08 4909 6622

Fanpage: กล้วยแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่

ผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้า ถ่านไม้ไผ่กรุงเขมา

          ทุกท่านทราบไหมว่าจังหวัดนครนายก ยังมี “ผลิตภัณฑ์ผงมาร์กหน้า ถ่านไม้ไผ่-กรุงเขมา” ที่จะช่วยดูแลผิวหน้าของทุกท่าน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรท้องถิ่นจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัย ช่วยดูแลผิวหน้าท่านจากแดด ช่วยให้ผิวหน้าขอท่านชุ่มชื้น กระจ่ายใส เรียบเนียน

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: สวนทองมลผงมาร์กหน้า ถ่านไม้ไผ่-กรุงเขมา

โทร: 08 6326 8476 , 08 3198 9756

Fanpage : สวนทองมล

ผลิตภัณฑ์ปลาเบรคแตก

          ทุกท่านคงจะเคยได้รับประทานปลาดุกกันบ่อยๆ เพราะปลาดุกมีขายอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุก ปลาดุกย่าง หรือปลาดุกทอด เมนูปลาดุกเหล่านี้ ส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะนำไปรับประทานกับข้าวสวย เป็นอาหารหลัก แต่ท่านทราบไหมว่า ปลาดุกมีการนำไปแปรรูป ทำให้ท่านสามารถรับประทานเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: บัวแก้วปลาเบรกแตก

โทร: 09 8338 6748

Fanpage: ศรีจุฬา ปลาเบรกแตก

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาดู

          อาหารที่หลายๆท่านไม่ชอบรับประทาน ไม่ว่าจะด้วยกลิ่น หรือรสชาติของมัน แต่ถ้าปลาร้าถูกนำมาแปรรูปให้รับประทานได้ง่ายขึ้น ไม่มีกลิ่นแรงๆ ที่บางท่านไม่ชอบล่ะ?

          กลุ่มปลาร้าบ้านวังรี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาดู” ขึ้น โดยการนำปลาดุกร้ามาปรุงรส ผสมคลุกเคล้ากับสมุนไพรต่างๆ และมีการใช้หลักการพักน้ำมันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดียาวนาน ไม่เหม็นหืน แล้วยังยืดอายุผลิตภัณฑ์อีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: บ้านวังรีปลาร้าปลาดู

โทร: 08 1474 3181

Fanpage: บ้านวังรี – Wangree Village

ผลิตภัณฑ์มะดันเชื่อมอบแห้ง

          จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ มีแม่น้ำไหลผ่าน หลายๆ พื้นที่ในจังหวัดนครนายกจึงมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตร ซึ่งหนึ่งในนั้นมีไร่สวนมะดันอยู่ด้วย

          “ผลิตภัณฑ์มะดันเชื่อมอบแห้ง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกอยู่แล้ว ใช้รับประทานเป็นอาหารทานเล่น มีรสชาติกลมกล่อม ไม่เปรี้ยวจนเกินไป มีรสหวานจากหญ้าหวาน

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: แม่บุญชูมะดันเชื่อมอบแห้ง

โทร: 08 7601 5407

Fanpage: เมืองมะดัน @NakhonNayok

ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะดัน

          วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลไม้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มองเห็นถึงสรรพคุณของมะดัน ที่จะช่วยดูแลผิวหน้าของทุกท่าน จึงได้ร่วมกันพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะดัน” ขึ้น

          “ผลิตภัณฑ์เซรั่มมะดัน” มีความโดดเด่นในการลดรอยกระ จุดด่างดำบนในหน้า รวมไปถึงช่วยสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรง แล้วยังช่วยลดไขมันใต้ตาอีกด้วย ประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้ ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: i Finne เซรั่มมะดัน

โทร: 08 9001 4112,08 8257 1431

Fanpage: น้ำมะดันท่าทราย

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบราดซอสผลไม้รวม

          กล้วยเป็นผลไม้ที่มีการนำไปแปรรูปมากมาย ซึ่งหนึ่งในกล้วยแปรรูปที่หลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นชินก็คือกล้วยอบ

          ที่จังหวัดนครนายก มี“ผลิตภัณฑ์กล้วยอบราดซอสผลไม้รวม” ผลิตจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องอบ ซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกเองในชุมชน และนำมะยงชิด ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครนายก มาทำเป็นซอส ผสมกับกระท้อนลงไปอีกที
ทำให้ “ผลิตภัณฑ์กล้วยอบซอสผลไม้รวม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแปลกใหม่ มีรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังแบ่งกล้วยเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อให้รับประทานง่าย แล้วบรรจุลงกล่องที่ทำให้ทุกท่านจัดเก็บได้ง่าย หรือจะนำไปเป็นของฝากจากเมืองนครนายกก็เหมาะมากเลยทีเดียว

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: แม่จำลองกล้วยอบราดซอสผลไม้

โทร: 08 1925 2116

Fanpage: กล้วยอบซอสมะยงชิดแม่จำลอง

ผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว

     “ผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว” ผลิตโดยกลุ่มสบู่สมุนไพร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นสบู่สมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สารโดยแท้  เพราะผลิตจากฟักข้าวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชุมชน โดยกลุ่มชาวบ้านได้นำเนื้อฟักข้าวผสม ลงไปในสบู่ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวนั้น จะช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆ ช่วยลดความมัน ช่วยบำรุงผิวให้ดีขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยรักษาแผลเป็น และยังช่วยให้ ผิวแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: กุดรังสบู่ฟักข้าว

โทร: 08 9891 6033,08 1654 3766

Fanpage: กลุ่มสมุนไพรบ้านกุดรัง นครนายก

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกร่ม

          ในยุคปัจจุบัน การช่วยกันลดโลกร้อนโดยการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นต่างๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และแน่นอนว่าเป็นเรื่องของทุกคน เพราะโลกคือที่อยู่อาศัยของเราทุกคน หนึ่งในวิธีการช่วยดูแลโลก คือลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย เราจึงต้องพกถุงผ้าไปไหนมาไหนแทน

     นางอุสนี อาลีอุสมาน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้นำเชือกร่่ม มาทำเป็น “ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกร่ม” โดยเป็นงานหัตถกรรม มีรูปทรงหลายรูปแบบให้ทุกท่านได้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

    “ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกร่ม” มีความแข็งแรงคงทน จึงใช้งานได้นาน แต่ละใบมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีหลายขนาด ทำความสะอาดได้ง่าย และที่สำคัญใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบอีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: ร้อยรักถักทอกระเป๋าเชือกร่ม

โทร: 08 5128 8824

Fanpage: ร้อยรักถักทอ นครนายก

ผลิตภัณฑ์ปลอกแก้วเยติ

          แก้วเยติเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆท่านมักจะเลือกใช้ เพราะสามารถเก็บความเย็นได้ดี แต่แก้วเยตินั้นไม่มีหูหิ้ว จะถือไปไหนมาไหนก็ลำบาก สิ่งที่จำเป็นต้องมีเมื่อเราใช้แก้วเยตินั้นก็คือปลอกแก้วเยตินั่นเอง

          นางประอร วันหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ผลิต “ผลิตภัณฑ์ปลอกแก้วเยติ” ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์ปลอกแก้วเยตินี้ เป็นงานหัตถกรรม โดยการนำเชือกร่มซึ่งเป็นวัสดุพื้นบ้านที่หาได้ง่าย มาถักให้เป็นรูปทรง ใช้สำหรับนำไปครอบคลุมแก้วเยติ เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ สามารถพกพาได้ง่าย นอกจากนี้ยังแข็งแรง คงทน และมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: ทำมือปลอกแก้วเยติ

โทร: 08 1424 7413

Fanpage: งานหัตกรรมทำมือ ร้อยรักถักทอ

          เป็นอย่างไรกันบ้าง แต่ละผลิตภัณฑ์น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ หากท่านเดินทางไปยังนครนายก อย่าลืมแวะชม และสนับสนุนสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ยกระดับที่มีคุณภาพ และมาตรฐานกันด้วยนะค่ะ หรือหากสนใจผลิตภัณฑ์ใด ก็สามารถติดต่อไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ได้โดยตรง สามารถสั่งซื้อ และมีบริการจัดส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน จังหวัดนครนายก

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

โทร: 037 311 528

ชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/Mp_UMt5jA0g

(Visited 1 times, 1 visits today)