ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสตรี ให้เกิดปัญญา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รุ่นที่ ๒