ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣📣พช.จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก

📣📣📣พช.จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก

📆วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องขุนด่าน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
📝ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายป พร้อมด้วยนายสุเมธ ทัพพุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 4 อำเภอ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณาดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท ดังนี้
-โครงการเลี้ยงโคขุน ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จำนวน 200,000 บาท
-โครงการปลูกไทรเกาหลี ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จำนวน 150,000 บาท
-โครงการเลี้ยงกุ้งขาวบ้านไผ่ล้อม ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จำนวน 150,000 บาท
2.พิจารณามาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันปลดหนี้รายบุคคลให้กับ นางสมคิด คุ้มวงษ์ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
3. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครนายก ประธานฯได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการหนี้ให้ได้ตามตัวชี้วัด หากมีกลุ่มที่เพิกเฉยให้เร่งดำเนินคดีก่อนที่จะหมดอายุความ

📸🖍ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#จังหวัดนครนายก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)