ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช.นครนายกร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

📣📣พช.นครนายกร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

🗓วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

🌸นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งในหลวง 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงคิดค้นพัฒนาก่อให้เกิดฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำบรรเทาภาวะความแห้งแล้ง อีกทั้งเป็นน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชนไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จังหวัดนครนายก จึงได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวายราชสักการะโดยวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

🌸ในการนี้ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ ดังกล่าวด้วย

🎥ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
🛖เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)