ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

พช.นครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วันนี้ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00
🌼นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเช้าได้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวสู่ปีที่ 61 ต่อจากนั้นนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นถ่ายภาพร่วมกันอันเป็นเสร็จพิธี
🌼ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้นำขนมกุยช่ายร่วมจัดเป็นขนมว่างภายในงาน
📸 ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)