ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸🌸จังหวัดนครนายก รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม (แปรรูป)

🌸🌸จังหวัดนครนายก รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม (แปรรูป)

แปรรูป : ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

(4 ร : โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

🗓วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565

📌โรงแรมจันทรา รีสอร์ท

  • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการประเภทอาหารตลาดนัดวันศุกร์ ศาลากลางจังหวัด จำนวน 20 ราย
  • การสนับสนุน 4 ร ประกอบด้วย

🌼1.ร :โรงพยาบาลนครนายก / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนจุดจำหน่ายสินค้าตลาดกรีนมาร์เก็ตที่โรงพยาบาลนครนายก

🌸สนับสนุนการตรวจความสะอาด สิ่งปนเปื้อนของอาหารปรุงสดที่จำหน่าย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

🌼2.ร :โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

🌸สนับสนุนองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว

🌸สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน และเกษตรกรภายในจังหวัด

🌼3.ร :โรงแรมจันทรารีสอร์ท

🌸สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างโรงแรมและเกษตรกรภายในจังหวัด โดยเสนอรับซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร ผักสวนครัวทุกชนิด

🌼4.ร :ร้านอาหารนายหัวคาเฟ่&เรสเตอร์รองส์

🌸สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างร้านอาหารและเกษตรกรภายในจังหวัด

🌸นำเสนอช่องทางการจำหน่าย สินค้าของไทย ไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ฯ จำกัด รวบรวมทำรายละเอียดไปยื่นเสนอ ที่ร้านอาหารนายหัวคาเฟ่ ฯ

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)