ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครนายก รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม (ท่องเที่ยว)

จังหวัดนครนายก รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐและวิสาหกิจเพื่อสังคม (ท่องเที่ยว)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2565 ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว การขายสินค้า และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านหัวหมอนคลอง15 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)