ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ขุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ขุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕

📢 กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ขุมชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ ดังนี้
1.กองทัพบกให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
๒. ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
๓. กัญชากับสมองเด็ก
๔. หลักประกันของนายจ้าง
๕. เที่ยวน้ำตกอย่างไรให้ปลอดภัยในฤดูฝน
💠💠 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่่   👉 https://ww2.nakhonnayok.go.th/news/detail/1027
(Visited 1 times, 1 visits today)