ข่าวประชาสัมพันธ์

 💠💠 พช.นครนายก ดำเนินการมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

 💠💠 พช.นครนายก ดำเนินการมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

🗓 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก
💠💠 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบรางวัลและเกีนยรติบัตรโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรที่มีผลงานดีเด่น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จำนวน 4 ประเภท โดย รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้
👉👉 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
                    💎   รางวัลชนะเลิศ บ้านบึงหลุมบัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์
👉👉ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
                  – ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด
                    💎  รางวัลชนะเลิศ     นายธนู พานทอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
                  – ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
                    💎 รางวัลชนะเลิศ     นางสมพร บัวสุข หมู่ที่ 6 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
 👉👉กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
                    💎รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดโบสถ์การ้อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
👉👉ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
                    💎รางวัลชนะเลิศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
(Visited 1 times, 1 visits today)