ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠พช.นครนายก ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

💠💠พช.นครนายก ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓 วันที่พฤหัสบดี16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

💎💎ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อม นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุเมธ ทัพพุน ผอ.กลุ่มงานประสานฯ ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “สนทนาความยากจนในชนบทไทย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีบรรยายจากท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) และผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้จนและความเหลื่อมล้ำ จากธนาคารโลก

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏
🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeForGood
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)