ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠พช.นครนายก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

💠💠พช.นครนายก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

💠💠พช.นครนายก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

🗓วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น

📍ณ. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

💎💎ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยเน้นการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีพัฒนากรทั้ง 4 อำเภอ รวม 18 คน ลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏 🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿 “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #ChangeForGood #นครนายกเมืองน่าอยู่ #จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)