ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠พช.นครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

💠💠พช.นครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

 

🗓วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

📍ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

💎💎 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมกับหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองพรหมณี และถนนโดยรอบ

👉👉ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล ในครั้งนี้ด้วย

📸 ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#นครนายกเมืองน่าอยู่ #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #Changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)