ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ปี และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563

พช.นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ปี และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563

นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ปี เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และความภาคภูมิใจการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหาร รวมถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานของกรมการพัฒนาชุมชน  วันที่  9  ตุลาคม  2563  ณ วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)