ข่าวประชาสัมพันธ์

“การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว “Pakphli Green Market”

“การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว “Pakphli Green Market”

ข่าว พช.นครนายก….เมืองขุนด่าน>>>>วันที่  5  ตุลาคม  2563

“การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว “Pakphli Green Market”ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

เวลา 09.00 น. นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมตลาดสีเขียว “Pakphli Green Market” และตลาดสตรีแบ่งปันรักพืชผักปลอดภัย เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน แบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ทั้งสองระยะ และโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” โดยมอบเมล็ดพันธ์ผักแก่ผู้นำและประชาชนทั่วไป ในวันประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยนางสาววรรณี  วุฒิฤทธากุล นายอำเภอปากพลี ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งผู้นำชุมชนร่วมซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน พร้อมทั้งแบ่งปันพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)