ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบาย

>>ข่าวพช.นครนายก..เมืองขุนด่าน : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบาย

>>วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมรับฟังพร้อมขับเคลื่อนกระบวนงานพัฒนาชุมชนให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 นี้

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)