ข่าวประชาสัมพันธ์

นครนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นครนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

📣📣ข่าวนครนายก…เมืองขุนด่าน >>นครนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

✳️ เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2563 นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก มอบหมายนางศุภรดา จักรวิกรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวชลิตา นิ่มตะลุง นักการตลาดรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกจัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
✳️ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้เชิญผู้แทนส่วนราชการและสื่อมวลชนจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสุขใจ1วัน โดยสื่อมวลชนต่อยอดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆอย่างกว้างขวาง
✳️สำหรับช่วงเช้าเที่ยวชมถิ่นชุมพลสองวัฒนธรรมที่ลงตัว อำเภอองครักษ์ ณ อบต. ชุมพล โดยการนำของนายชัยณรงค์ มินศรี นายกอบต. มีการนำเสนอผลงานดีเด่นของตำบลได้แก่การแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากนั้นไปชมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านปากบึงป้ายหมู่ที่6 เป็นโรงเรือนที่ทำก้อนเห็ดภูฐานเพื่อจำหน่ายโดยใช้เครื่องบรรจุเห็ดที่ทันสมัยสามารถผลิตได้วันละ 4000 ก้อนจากนั้นเยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์โฉมฉิน บ้านใต้แอนคลอง 14 หมู่ที่8
✳️ช่วงเที่ยงพักรับประทานอาหารพื้นถิ่น ณ บ้านวังรีหมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอองครักษ์ โดยการนำของนายถวัลย์ จำใจ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยชุมชนแต่งกายด้วยชุดลาวเวียง มีการแสดงการเต้นบาสะโลบ การออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปชุมชนชน ชมการสาธิตการทำภาชนะใส่อาหารด้วยกลาบหมาก จากนั้นเยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์สวนโป่งฟ้าท่ามกลางธรรมชาติไม้ผลและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิการปลูกมะนาวไร้เม็ดและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
✳️ ช่วงเย็นมาเที่ยวชมวัฒนธรรมไทพวน ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลี โดยการนำของคุณชาติชายยอดยิ่ง ปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทพวน จุดแรกที่ไปคือนมัสพระเก่าแก่ ณ โบสถ์วัดท่าแดง ต่อด้วยไปนมัสการพระธาตุปุสาวดี วัดปทุมวงษาวาส
จากนั้นเยี่ยมชมสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสุริยพรต
และข้ามมาอีกฝั่งถนน ชมมิวเซียมปะพวนที่ปากพลี ณ วัดฝั่งคลอง ชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตวัฒนธรรมการดำรงชีวิตชาวไทพวนตั้งแต่เริ่มเคลื่อนย้ายเข้ามาจากลาวตั้งแต่ร้อยปีมาแล้ว ทำให้เราซึมซับวัฒนธรรมระหว่างไทยและลาวอย่างลงตัว จากนั้นชมการสาธิตกลุ่มอาชีพป้าดูหลอดและปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโฮมสเตย์ต้นแบบบ้านเกาะหวายโฮมสเตย์

❇️❇️เป็นอีกหนึ่งวันเต็มที่ทีมผู้จัดได้พาเที่ยวชมวัฒนธรรมที่หลากหลายสามอำเภอของจังหวัดนครนายก สร้างความประทับใจและเป็นสิ่งที่จะชาวจังหวัดนครนายกควรหวงแหนและอนุรักษ์ต่อไป

📸 สถานีข่าว พช.นครนายก- รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)