ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครนายกพร้อมใจ แต่งกายผ้าไทยร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทย รักนิรันดร์ @เขื่อนขุนด่านปราการชล”

จังหวัดนครนายกพร้อมใจ แต่งกายผ้าไทยร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทย รักนิรันดร์ @เขื่อนขุนด่านปราการชล”

ข่าวพช.นครนายก…เมืองขุนด่าน >>จังหวัดนครนายกพร้อมใจ แต่งกายผ้าไทยร่วมงาน “รักษ์ผ้าไทย รักนิรันดร์ @เขื่อนขุนด่านปราการชล”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาว์รินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสตรี กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมลงนามทั้งสิ้นจำนวน 29 หน่วยงาน และมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 406 คน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 500 คน ณ บริเวณริมสันเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวถึงการจัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จึงขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคม องค์กร รณรงค์ให้คนนครนายกทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร และจังหวัดนครนายก ได้รณรงค์ให้สวมใส่ ผ้าไทยในทุกวันศุกร์ เพื่อให้ประชาชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งยังคงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร ได้สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนอีกด้วย
สุดท้าย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่างถึงการจัดงาน “รักษ์ผ้าไทย รักนิรันทร์ @เขื่อนขุนด่านปราการชล” เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นอกจากจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว ยังจัดบริการจดทะเบียนสมรสแด่คู่รักในวันวาเลนไทน์ ณ บริเวณสันเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พิเศษสุดสำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนภายในงาน ได้รับความเมตตาจากพระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา มอบของขวัญที่ระลึก เป็นวัตถุมงคลที่เสริมสิริมงคลให้กับคู่รัก และความทรงจำที่มีค่าสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ ต่อไป

ภาพ/ข่าว สพจ.นครนายก
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)