ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ ตันศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ขอรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)