ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพบปะพูดคุย และมอบแนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ร่วมพบปะพูดคุย และมอบแนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายเสฏชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก ร่วมพบปะพูดคุย และมอบแนวทางการดำเนินงานกับคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองระดับจังหวัด

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)