ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทวารวดี เมืองโบราณดงละคร “ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”

งานมหกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทวารวดี เมืองโบราณดงละคร “ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”

16 สิงหาคม 2562

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทวารวดี เมืองโบราณดงละคร
“ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนโดย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ บริเวณเมืองโบราณ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)