ข่าวประชาสัมพันธ์

รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562

รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จและรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นำโดยนายเสฏชัย ยุทธเศรษฐศิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประธานเครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก
จำนวน 4 กองทุน ได้แก่
1. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาสลักหิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
2. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
3. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโรงเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
4. ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวหมอนคลอง 14 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)